Reklamní PR článek, reklama

PR, reklamní, promo článek, PROČ?

Promo články, vhodně napsaný PRreklamnípromo článek upoutá zákazníka a vzbudí v něm zájem. To je cíl Public Relations. Jedním z nástrojů Public Relations je právě PR článek. Dnes, ale nečtou PR, reklamní, promo články jen lidé, jsou to roboti například od Seznamu nebo Googlu, kteří články procházejí a hledají v nich klíčová slova a odkazy na další web stránky. Dobře napsaný reklamní PR promo článek může hodně pomoci SEO optimalizací. Je ovšem třeba dobře napsaný PR článek také dobře umístit, proto vznikl tento rozcestník – katalog stránek s PR články. Reklamní články můžete vkládat zdarma. Tím získáte pro web cenné zpětné odkazy, lepší hodnocení stránek (Page-Rank, S-Rank), vyšší místa v Seznam nebo Google.

PR články

Public Relations Co to jsou PR články? PR články jsou nástrojem Public Relations (PR). Samotné Public Relations můžeme přeložit jako „vztahy s veřejností“. Tím rozumíme různé postupy a techniky, které firmám (institucím) slouží nejen k vybudování a udržení vztahu s veřejností, ale také k tomu, aby firma (instituce) nahlížela mínění veřejnosti. Důležitá je obousměrnost komunikace, budování vzájemně prospěšných vztahů mezi firmou (institucí) a cílovou skupinou.

Význam PR článků

PR článek představuje způsob pozitivní prezentace organizace, nových výrobků nebo služeb široké i odborné veřejnosti. PR články, mocné nástroje Public Relations, jsou využívány jako podpora reklamní kampaně.
Pomocí PR článků mohou firmy upozornit zákazníky na své produkty, případně prezentovat sebe sama. Takový PR článek podává komplexní informace o firmě, o její činnosti a službách.
Vhodně napsaný PR článek upoutá zákazníka a vzbudí v něm zájem o daný produkt (společnost). Důležité je, aby článek obsahoval klíčová slova, která jsou nejčastěji zadávána do vyhledávačů.

Proč psát PR články?

PR články jsou vynikajícím způsobem komunikace firmy a zákazníka. Dobrý text prodává, proto je kladen důraz na kvalitní práci copywritera. V dnešní době jsou fenoménem PR články publikované na internetových stránkách. Text, který je vhodně napsaný a klade důraz na SEO optimalizaci (strukturování článku, originální obsah, správná volba klíčových slov atd.), je zobrazován vyhledávači na prvních místech, a tím se logicky zvyšuje návštěvnost stránek a firma tak své produkty představí širšímu spektru zákazníků. PR články jsou zkrátka elegantním způsobem, jak prezentovat nabídku a zvýšit poptávku.
Psaním PR článků se zabývají copywriteři, prodavači za psacím strojem. Dobrý copywriter si uvědomuje sílu slov a sestaví text, který zákazníka obeznámí s vlastnostmi a přínosy daného produktu. Copywriter klade důraz na správnou stylistiku, pravopis a formátování.
Chybou je, když firmy copywriting opomíjejí. Úkolem PR článků je vzbudit zájem potenciálního zákazníka. Pokud text nezaujme, návštěvník z webové stránky odchází. Cílem PR článků je získat důvěru čtenáře a vyvolat pozitivní emoce, které souvisí s daným produktem nebo firmou.
Webová stránka, která postrádá kvalitní text, ať už je to prezentace firmy, či internetový obchod, nikdy nemůže dosáhnout velkých úspěchů. Návštěvníky stránek můžete zaujmout skvělým designem, ale je to text, který prodává.