TOP magazín, TOP informace

Automobil, několik mezníků

Přestože byl osobní automobil vynalezen teprve ke konci 19. století, je dnes doprava autem nejrozšířenějším způsobem dopravy. Nejstarším druhem dopravy po souši je chůze. Před dvěma tisíci lety vybudovali Římané síť silnic, po nichž se cestovalo pěšky, nebo ve vozech tažených koňmi. Tento způsob dopravy se nezměnil až do 19. století, kdy koňskou sílu nahradila pára. Rozvoj železnic umožnil i obyčejným lidem, aby mohli cestovat i na velké vzdálenosti. Na začátku 20. století nastal bum v automobilové přepravě, rozšířila se auta osobní, nákladní i autobusy.
Ještě v osmdesátých letech 19. století byly kočáry bez koní lidem k smíchu. V osmdesátých letech devatenáctého století Karl Benz a Gottlieb Daimler zkonstruovali nezávisle na sobě první benzínový motor. Roku 1885 vyrobil Karl Benz lehké vozidlo (takovou tříkolku), to byl první osobní automobil poháněný benzínovým motorem.
V 90. letech 19. století sestrojili Francouzi René Panhard a Emile Levassor první osobní automobil s motorem vpředu. Toto uložení motoru používá většina moderních osobních aut dodnes. První motorová vozidla byla poháněna parou.
Roku 1769 sestrojil Francouzský voják Nicolas Cungot parní vůz, sloužil jako tahač pro vojenská děla. Toto vozidlo je pohybovalo rychlostí 10 km/h a každých deset minut musel zastavit, aby se stačila vyrobit nová pára.
První auta se vyráběla ručně a byla tak drahá, že si je mohl dovolit jedině opravdu bohatý člověk. Roku 1908 Američan Henry Ford začal vyrábět auta v továrně proudovou metodou (model T). Bylo to osobní auto, které si mohli koupit i průměrně majetní lidé.